Close Menu
Controle op afwikkeling

Controle op afwikkeling

"Een testament afwikkelen wil je zo goed mogelijk doen, vooral als je als goed doel een plek hebt gekregen in het testament. Met Centrum Nalatenschappen hebben we een kundige partner gevonden bij de afwikkeling van testamenten. Of we nu aangesteld zijn als executeur, erfgenaam of legataris, ze weten precies wat ze doen."

 - Oxfam Novib

 

De afwikkeling van een nalatenschap is een ingewikkeld proces, waar vaak grote bedragen mee gemoeid zijn. Het is dan ook belangrijk dat de afwikkeling op de juiste wijze verloopt om een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken. Goede doelen kunnen Centrum Nalatenschappen inschakelen om controle uit te oefenen op de afwikkeling van een nalatenschap.

Wordt het huis tegen een reële prijs verkocht? Doen makelaar en notaris hun werk goed? Wordt de boedel op de juiste manier verdeeld en worden effecten tijdig verkocht? Is de rekening en verantwoording van de executeur correct opgesteld? Centrum Nalatenschappen houdt al deze zaken nauwlettend in de gaten. Wij behartigen de belangen van uw goede doel en zorgen ervoor dat de afwikkeling correct verloopt.

WAAROM CENTRUM NALATENSCHAPPEN?

Steeds meer goede doelen schakelen Centrum Nalatenschappen in om de afwikkeling van nalatenschappen te controleren. Een begrijpelijke keus, want:

 • inkomsten uit nalatenschappen vormen een steeds belangrijkere inkomstenbron van goede doelen;
 • testamenten worden steeds ingewikkelder;
 • opbouw van vermogen wordt steeds ingewikkelder;
 • (familie)relaties worden steeds complexer.

UW VOORDELEN

 • Alle benodigde juridische kennis beschikbaar.
 • Duidelijke procedures en standaarden.
 • De kennis van dossiers wordt gekoppeld aan nalatenschappenwerving.
 • Duidelijke financiële rapportages over de binnengekomen nalatenschappen.
 • Dossiers van afstand in te zien.

Goede samenwerking met diverse andere partijen die nodig kunnen zijn (ontruiming woning, beoordeling taxatie, specialisten in buitenlands erfrecht etc. ).

KOSTEN

Centrum Nalatenschappen hanteert duidelijke en voordelige prijzen:

 • € 59,- ex btw voor een geldlegaat;
 • € 590,- ex btw voor erfstelling, vruchtgebruik, fideï de commis, procent-legaat;
 • bijkomende kosten, zoals kosten voor legalisatie, worden apart in rekening gebracht.